روش های ارسال

در این قسمت شما می توانید روش ارسال را انتخاب کرده  و هزینه آن را مشاهده فرمایید.

پست سفارشی

 در این روش، سفارش شما با هزینه کمتری به دستان می رسد ، اما یکی از معایب این روش زمان طولانی آن است .

هزینه ارسال این روش  برای خرید های کمتر از 150 هزار تومان مبلغ  12 هزارتومان می باشد و مدت زمان

تحویل در تهران 2 روز کاری و در شهرستان 3 الی 4 روز خواهد بود.

پست پیشتاز

در این روش سفارش شما با هزینه بیشتری به دستان می رسد و یکی از ویژگی های آن تحویل سریع است.

هزینه ارسال در این روش برای خرید های کمتر از 150 هزار تومان مبلغ 16 هزار تومان می باشد و مدت زمان

تحویل در تهران 1 روز کاری و در شهرستان 2 روز کاری خواهد بود.

قابل ذکر است که تمام سفارشات درصورت ثبت قبل از ساعت 13  در همان روز تحویل پست می گردد

در غیر این صورت تحویل کالا  به روز بعد موکول می گردد.

ارسال سریع (ویژه شهر تهران و شهر کرج)

در این روش تحویل سفارش توسط پیک انجام می گیرد و بازه زمان در این روش از ساعت 10 صبح الی 15 و 15 الی 18 ارسال می گردد.